Wel een reisverzekering

Als de overledene een reisverzekering had, schakelt de ambassade de alarmcentrale van de verzekering in. De alarmcentrale zorgt dat het lichaam naar Nederland wordt overgebracht. De reisverzekering dekt de kosten. De alarmcentrale werkt daarbij samen met de Nederlandse ambassades of consulaten.

Geen reisverzekering

Als de overledene geen reisverzekering had, moeten de nabestaanden de kosten betalen voor het vervoer naar Nederland. Voor vervoer zijn deze stappen nodig:

  • MoslimUitvaartZorg AsSalaam Internationaal bellen: 0031-(0)88-786 9292
  • De lokale begrafenisondernemer maakt het lichaam gereed voor vervoer.
  • De lokale begrafenisondernemer geeft een verklaring af waarin staat dat hij voldaan heeft aan de wettelijke voorschriften voor het vervoer van stoffelijke overschotten.
  • De lokale autoriteiten verstrekken op basis van de verklaring van de begrafenisondernemer een laissez-passer.
  • De lokale begrafenisondernemer neemt contact op met de luchtvaartmaatschappij en zorgt dat het lichaam op de luchthaven komt.
  • De nabestaanden in Nederland schakelen Islamitische Uitvaartverzorging in die het lichaam op de luchthaven ophaalt en vervolgens de verder uitvaart regelt.

Als de familie van een overledene zonder reisverzekering de kosten voor het overbrengen naar Nederland niet kan betalen, wordt het lichaam in het buitenland begraven. Dit gebeurt volgens plaatselijke gewoonten. De plaatselijke autoriteiten betalen dan voor de uitvaart. De familie kan bij BZ gegevens krijgen over de datum van de begrafenis, het nummer van het graf en het adres van de begraafplaats.


Overlijden in buitenland
Registreren bij lokale autoriteit
Nabestaanden informeren bij overlijden
Begrafenis in het buitenland
Lichaam naar Nederland overbrengen voor uitvaart
Hulp van de ambassade
Bij ongeval of een misdrijf
Wat zijn de kosten?