Registreren overlijden bij lokale autoriteiten

Als uw reisgenoot, metgezel, familielid of collega in het buitenland is overleden, moet u het overlijden laten registreren bij de lokale autoriteiten, bijvoorbeeld het gemeentehuis. U krijgt dan een (internationale) overlijdensakte. Ook zijn er een aantal consulaten waar u het overlijden kunt laten registreren. Het gaat om de consulaten van: Abu Dhabi, Bagdad, Damascus, Islamabad, Kabul, Koeweit, Peking, Riyadh, Seoel, Teheran en Tokio.

De buitenlandse overlijdensakte is ook geldig in Nederland, mits deze de noodzakelijke legalisaties bevat. Desgewenst kunt u deze buitenlandse akte laten inschrijven bij de Dienst Publiekszaken, afdeling Landelijke Taken, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag.

Ook kunt u een laissez-passer aanvragen. Dit document heeft u nodig om het lichaam van de overledene terug naar Nederland te brengen. Als de lokale autoriteiten geen laissez-passer afgeven, kan de Nederlandse ambassade hierin bemiddelen.

Bij overlijden buiten Nederland aan boord van een Nederlands zeeschip moet een tijdelijke overlijdensakte worden opgemaakt door de gezagvoerder van het schip. Hij stuurt een afschrift hiervan naar de afdeling burgerlijke stand van de gemeente Den Haag, die de definitieve overlijdensakte opmaakt.


Overlijden in buitenland
Nabestaanden informeren bij overlijden
Begrafenis in het buitenland
Lichaam naar Nederland overbrengen voor uitvaart
Reisverzekering?
Hulp van de ambassade
Bij ongeval of een misdrijf
Wat zijn de kosten?