Disclaimer

Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door MoslimUitvaartZorg AsSalaam. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft MoslimUitvaartZorg AsSalaam het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd.

Aansprakelijkheid

MoslimUitvaartZorg AsSalaam zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. MoslimUitvaartZorg AsSalaam aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. MoslimUitvaartZorg AsSalaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.