Erfenis verwerpen

U kunt een erfenis weigeren. Dit heet verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan. U ontvangt niets, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden.


Erfenis
Erfenis beneficiair aanvaarden
Erfenis verwerpen
Keuze maken voor aanvaarden of verwerpen