Keuze maken voor aanvaarden of verwerpen

U heeft tot 3 maanden na het overlijden de tijd om uw keuze te maken. Binnen deze termijn kunnen eventuele schuldeisers zich niet verhalen op de erfenis. Let op dat u binnen deze termijn geen handelingen van zuivere aanvaarding verricht. Dit gebeurt als u zich gedraagt alsof u de erfenis zonder beperking aanvaardt. Bijvoorbeeld door de inboedel of de woning van de overledene te verkopen. De wet gaat er dan vanuit dat u heeft gekozen voor zuivere aanvaarding. U kunt dan niet meer kiezen voor beneficiaire aanvaarding of verwerping.

Kiest u voor beneficiair aanvaarden of verwerpen, dan moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Twijfelt u over uw keuze, dan kunt u voor advies terecht bij een erfrechtdeskundige, zoals een notaris.


Erfenis
Erfenis beneficiair aanvaarden
Erfenis verwerpen
Keuze maken voor aanvaarden of verwerpen