1. Islamitische Uitvaartverzekeringen met lage premies (klik hier)
2. Stervensbegeleiding bij palliatieve sedatie of terminale sedatie (klik hier)
3. Verzorging van groepscursussen van rituele lijkbewassingen (ghusl)


Diensten
Zorgdiensten voor het overlijden
Zorgdiensten bij het overlijden
Zorgdiensten na het overlijden