Alle rechten en informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze website (www.uitvaart-assalaam.nl) en alle onderliggende pagina’s aantreft berusten bij MoslimUitvaartZorg AsSalaam. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvouding op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door MoslimUitvaartZorg AsSalaam.