Drie vaste kosten op de begraafplaats:

Allereerst de aankoop of huur van het graf zelf, deze kan aangekocht worden als eigen graf met een bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit graf is slechts voor één persoon. Een tweede mogelijkheid is een huur van een algemeen graf voor een bepaalde tijd. In een algemeen graf liggen kunnen er maximaal drie overledenen begraven worden, waarvan de uitgifte vaak voor maximaal 30 jaar wordt uitgegeven. In het graf zelf wordt een Islamitische bekisting aangebracht, waarvan de kosten per gemeente verschillen. Vaak zit er in de aankoop ook de kosten van de Islamitische bekisting (Tagta)

Een tweede kostenpost op de factuur van de begraafplaats, zijn de kosten van het openen van het graf, het begeleiden van het begraven (door medewerker van de begraafplaats), alsmede de administatieve handelingen die door de medewerkers van de begraafplaats worden verricht.

Deze kosten worden per gemeente zelf bepaald en kunnen enorm variëren.

Een derde kostenpost op de factuur zijn de kosten van het onderhoud van het graf, de gehele begraafplaats en de eventuele grafsteen. Sommige gemeenten hebben deze onderhoudskosten gesplitst. Tevens is de duur van de aankoop van het graf bepalend voor de hoogte van deze onderhoudskosten.


Begraafplaatsen met islamitische akkers