Ruimte voor bewassing (Ghusl)

Indien er geen gelegenheid in de desbetreffende moskee bestaat, heeft MoslimUitvaartZorg AsSalaam diverse bewassingsruimte ter beschikking (door heel Nederland)waar de bewassing kan plaatsvinden.

Benodigdheden bij de rituele bewassing (Ghusl)

  • Voor de rituele religieuze bewassing dient er een bewassingspakket met de juiste benodigdheden klaargezet te worden. Het bewassingspakket bestaat onder andere uit handdoeken, washandjes, wierook olijfbladeren en kamfer.

Dan volgt de rituele wassing, soms thuis, maar meestal in een uitvaartcentrum of in een ziekenhuis dat daarvoor een speciale ruimte heeft. Tevens zijn er diverse moskeeën die over een bewassingsruimte beschikken waar gebruik van kan worden gemaakt. MoslimUitvaartZorg AsSalaam heeft altijd alle benodigdheden op voorraad en kan op elk gewenst tijdstip de bewassing laten plaatsvinden.

De laatste verzorging van een overledene wordt in de volksmond ook wel ‘afleggen’ genoemd. Wij gebruiken de term ‘postmortale zorg’ of ‘zorg na overlijden’. In de Islamitische begrippen wordt dit Ghusl genoemd.

MoslimUitvaartZorg AsSalaam biedt deze postmortale zorg aan overledenen in heel Nederland. We bieden deze zorgdienst in thuissituaties, in uitvaartcentra  en aan bewoners van ziekenhuizen, aan moskeeën of zorginstellingen. Deze zorg vereist hoogwaardig opgeleide en ervaren medewerkers, die beschikken over specifieke kennis en ervaring. Tevens dienen zij tactvol en empatisch te kunnen handelen in verdrietige omstandigheden, waarin zij de nabestaanden tot steun kunnen zijn.

Aanwezigheid van nabestaanden

Uitsluitend moslim-nabestaanden en/of moslimverpleging mogen bij de uitvoering van de laatste verzorging (ghusl) aanwezig zijn en daaraan ook actief deelnemen als zij dat wensen. Niet moslimpersonen kunnen expliciet geen deelnemen aan de religieuze rituelen bij de Islamitische uitvaart. De verzorgers en verzorgsters van MoslimUitvaartZorg AsSalaam zijn communicatief alsmede uiterst vaardig en zullen nabestaanden zo goed mogelijk begeleiden in deze emotionele , maar bijzondere momenten, die vaak door de nabestaanden als dankbaar ervaart wordt. .

Door hun ervaring kunnen onze medewerkers goed in schatten bij welke zorghandelingen de nabestaanden aanwezig kunnen zijn of actief kunnen helpen.


Islamitische lijkbewassing (Ghusl)
Aanwezigheid van nabestaanden