Hulp van ambassade

De medewerkers van de ambassade, het consulaat en BZ proberen de nabestaanden zo goed mogelijk bij te staan. Zij houden contact met de nabestaanden tot het moment dat de overledene naar Nederland is overgebracht of in het buitenland is begraven. Soms kan het lang duren voordat het lichaam van een overledene wordt vrijgegeven. Ook plaatselijke gewoonten en taal kunnen in de weg zitten.


Overlijden in buitenland
Registreren bij lokale autoriteit
Nabestaanden informeren bij overlijden
Begrafenis in het buitenland
Lichaam naar Nederland overbrengen voor uitvaart
Reisverzekering?
Bij ongeval of een misdrijf
Wat zijn de kosten?