Begraven in Nederland
De hoogte van de kosten voor een islamitische begrafenis zijn voornamelijk afhankelijk van de begraafplaats. Eveneens het soort graf (tijdelijk of eeuwig durend) zal een grote invloed hebben op de kosten.
De standaardkosten bij de begrafenis zijn € 1786.92.
Daarbij komen de kosten van de begraafplaats en alle kosten van derden.

Kosten van internationaal (land van herkomst) begraven berekenen? (klik hier)


Werkzaamheden (benodigde dienstenpakket)

met betrekking tot de Islamitische uitvaart in Nederland:

 1. Na de melding van het overlijden zal de medewerker van MoslimUitvaartZorg ASSALAAM binnen drie uren aanwezig zijn om de eventuele eerste religieuze handelingen en uitvaartwensen te bespreken (24/7 bereikbaar).
 2. 24uur bereikbaarheid gedurende het proces vanaf de opdrachtbevestiging tot en met de teraardebestelling.
 3. Uitvoeren van de gehele uitvaart naar wens van de opdrachtgever van de uitvaart.
 4. Complete coördinatie en aanspreekpunt van de uitvaart tussen opdrachtgever, familieleden en de officiële instanties.
 5. In ontvangst nemen van de A & B formulier evenals het medical-statement na de lijkschouwing voor de formaliteiten.
 6. Zorg dragen voor het transport van de overledene naar locatie van lijkbewassing of opbaarlocatie. 
 7. (Toeslag  € 195,- maandag t/m vrijdag vanaf 18.00 uur, weekenden en feestdagen)
 8. Zorg dragen voor de locatiebepaling en beschikbaarheidstelling voor de lijkbewassing (ghusl) evenals voor de benodigdheden bij de rituele bewassing. (Toeslag: maandag t/m vrijdag vanaf 18.00 uur, weekenden en feestdagen)
 9. Zorg dragen voor de benodigdheden bij de (thuis-)opbaring (eventuele schaarwagen en kistkoeling met extra kosten toeslag € 350,- per opbaring).
 10. Controle van het lichaam gedurende opbaring (bij thuisopbaring controle 6 elke uur) en actie ondernemen bij zorgwekkende situaties. (toeslag op thuisopbaring)
 11. Zorg dragen voor de levering van een uitvaartkist naar wens of indien niet leverbaar een gelijkwaardige uitvaartkist.
 12. Aanleveren van een Islamitische kleed dat over de kist geplaatst zal worden tot de teraardebestelling.
 13. Reserveren en bespreken van de ruimte op de locatie van opbaring bij rouwcentra of moskee.
 14. Eventueel leveren van een condoleanceregister (toeslag € 35,-).
 15. Eventueel rouwdrukwerk samen met opdrachtgever maken en bestellen & versturen (kosten zoals geleverde nota).
 16. Eventuele begeleiding van het rouwbezoek gedurende opbaring op vast te stellen tijdstippen.
 17. Eventuele begeleiding van de religieuze afscheidsdiensten.
 18. Indien er geen eigen imam beschikbaar is bij de religieuze afscheidsdiensten of op de dag van de uitvaart, zorg dragen voor een imam gedurende het proces van begraven.
 19. Op de dag van de uitvaart zorg dragen voor het transport (staatsievervoer)van de overledene naar locatie van moskee of locatie opbaring naar de begraafplaats.
 20. Eventueel zorg dragen van het reserveren van volgauto’s bij de uitvaartstoet.
 21. Coördinatie en reservering van het tijdstip van begraven op de begraafplaats.
 22. Uitzoeken van een gepast graf op het Islamitische akker van de betreffende begraafplaats.
 23. Eventueel reservering van een Islamitische bekisting van hout of beton(afhankelijk van de begraafplaats)
 24. Zorg dragen van de formaliteiten bij de gemeente van overlijden.
 25. Afdragen van een (internationale) akte van overlijden
 26. Zorg dragen van de formaliteiten bij de officier van justitie bij (bij begraven eerder dan 36uur na overlijden).
 27. Zorg dragen voor de officiële afwikkelingen bij vertrek van de instanties zoals ziekenhuis of verzorgingshuis.
 28. Eventuele zorg dragen voor de bestelling van rouwboeketten of gehele kistbedekking.
 29. Verplichte dossiervorming en administratie.
 30. Afwikkelen en voldoen van alle financiële verplichting bij toeleveranciers en derden.
 31. Inwinnen van informatie betreffende de uitvaartverzekering betreffende geldigheid en uit te keren bedrag van de uitvaartverzekering.
 32. Financiële afwikkeling met de uitvaartverzekering door middel van een akte van cessie.
 33. Eventueel samen met de familie een passende (binnen het budget) Islamitische gedenksteen uitzoeken en begeleiden het gehele traject vanaf bestelling tot plaatsing van de gedenksteen.
 34. Opsturen van een factuur met een uiteenzetting van de gemaakte kosten.

VOOR MEER INFORMATIE
✆ 088 – 786 92 92
7 dagen per week 24 uur per dag
email: info@uitvaart-assalaam.nl