Islamitische begraafplaats in Nederland:

Het begrip “eeuwig begraven” wat vaak gebruikt wordt, is enorm misleidend en niet correct!!

In Nederland zijn de verschillende gemeenten steeds meer bewust geworden van de vraag naar Islamitisch begraven. Hierdoor worden er op de huidige begraafplaatsen steeds meer akkers gereserveerd om Islamitisch te begraven. Uiteraard heeft MoslimUitvaartZorg AsSalaam hiervan een overzicht!!

Om de overledene conform de Islamitische rituelen te begraven zijn er strikte richtlijnen waaraan de begraafplaats dient te voldoen.

Een belangrijk aspect is dat het gezicht van de overledene richting Mekka gericht dient te worden. Een ander aspect is dat er in het graf een vorm van bekisting aangebracht dient te zijn, waarop er aarde gestrooid zal worden. Verder is het belangrijk dat er uitsluitend moslims op de betreffende akker begraven worden en dat er eeuwige grafrust geboden is.

De rekening van de begraafplaats bestaat uit een aantal onderdelen dat uiteindelijk de hoogte van de eindfactuur zal bepalen. Deze kosten worden uiteraard voorgeschoten door MoslimUitvaartZorg AsSalaam en met de eindrekening meegezonden.

In Nederland kan de grafrust voor maximaal onbepaalde tijd begraven worden, zolang de kosten van het onderhoud aan de begraafplaats betaald zal worden. Op de meeste begraafplaatsen kan er maximaal voor 30 jaren de onderhoudskosten afgekocht worden. Daarna dienen de nabestaanden wederom kosten te betalen en de kosten te betalen die op dat moment gelden. Deze kosten zijn vaak geïndexeerd, dus stijgen jaarlijks.

Op sommige begraafplaatsen kan er grafrust afgekocht worden voor onbepaalde tijd. Zolang er een rechthebbende zal blijven leven zal het graf blijven.


Wat zijn de kosten op de begraafplaats