Alhamdulillah, de uitvaart is achter de rug. Het was een waardig afscheid, waarbij er uiterst nauwlettend is gelet op alle religieuze verplichtingen en de eventuele wensen van de overledene zelf of de nabestaanden.

Maar dan….?

Dan bent u weer thuis en plotseling dringt de realiteit van het verlies van uw dierbare pas in alle hevigheid tot u door. Na de uitvaart begint voor de moslims dan ook een periode (maximaal 3 dagen) van rouw, waarin allerlei gevoelens een plek moeten krijgen. Het verwerkingsproces vind vaak pas plaats na de formele periode van rouw.

Het verwerken van het verlies kost tijd. Of het verwerken van het verlies nou weken, maanden of jaren duurt, is uiteraard voor iedereen verschillend. Het is belangrijk dat ook de omgeving er rekening mee houdt dat het verdriet niet zo maar over is en dat ieder op zijn eigen wijze het verlies verwerkt.

MoslimUitvaartZorg As-salaam biedt aan de nabestaanden professionele ondersteuning, aangeboden door uiterst ervaren geestelijke verzorgers en hulpverleners, bij de rouwverwerking.
Nuttige adressenlijst na de uitvaart