Uitvaart van (moslim-)kindje

Er is zo lang naar uitgekeken gedurende de zwangerschap. Al die maanden heb je toegeleefd naar het moment dat Allah de Almachtige jouw zal begunstigen met een gezond kindje.

Plotseling gebeurt het meest schrikbarende wat je maar kunt voorstellen. Het gaat mis en jouw kindje wordt levenloos geboren. Een moment waarbij teleurstelling, verdriet en emoties de overhand nemen.

Het verliezen van een kind is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven waar men nauwelijks overheen komt. Het is zo ingrijpend dat het een mensenleven kan veranderen. De uitvaart van een kind is dan ook de start van het verwerken van het ontroostbaar verlies.

Wanneer er een kindje komt te overlijden dan staan de ouders met lege handen. De wieg blijft leeg, het blijft stil in de babykamer die vol leven had moeten zijn. Helaas is er vaak nauwelijks begrip vanuit de omgeving. Het kindje heeft voor de omgeving nauwelijks bestaan en de omgeving is dan ook vaak van mening dat hetgeen de ouders overkomen is, maar gauw vergeten.

Maar voor de ouders voelt het verlies vanzelfsprekend heel anders. Samen hebben zij gedroomd van een toekomst met het kindje. Dit is een verlies dat bijna niet te verwerken is; het leven zal nooit meer zijn zoals het was. Kan men de dood van een kind overleven?

Vanuit religieus perspectief dient men de wil van de Almachtige en Rechtvaardige Schepper, Allah Azzawadjal te accepteren en troost vinden in het feit dat het kindje een absolute plek in het paradijs verkrijgt.

Uitvaart van een (moslim)kindje
Begrafenis overleden kindje tot 24 weken
Begrafenis regelen kindje vanaf 24 weken
Mag ik mijn kindje ten alle tijden begraven?
Diensten bij de uitvaart