Thuiszorg
Vraag uw huisarts of zoek in telefoonboek bij thuiszorg of kijk op www.kiesbeter.nl.

Gezinsverzorging
Vraag aan uw huisarts of zoek in het telefoonboek bij gezinsverzorging, maatschappelijke dienstverlening/maatschappelijk werk thuiszorg.

De Nederlandse Bank (DNB)
DNB houdt toezicht op verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
tel. 0800 020 1068 (gratis, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
DNB Vestiging Apeldoorn
Postbus 929
7301 BD Apeldoorn
Website www.dnb.nl

Centraal Testamentenregister
(Voor inzage in testamenten die na 1973 zijn opgesteld)
Informatie uit het register wordt alleen schriftelijk verstrekt na overlegging van een (kopie)akte van overlijden uit de burgerlijke stand.
Indienadres:
Centraal Testamentenregister
Postbus 19398
2500 CJ Den Haag
tel 0900-114 4 114
Website www.centraaltestamentenregister.nl

Belastingtelefoon voor vragen over successie:
tel. 0800 – 0543 (ma-do 8.00-20.00 uur, vr 8.00-17.00 uur)
Website www.belastingdienst.nl

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Postbus 16020
2500 BA Den Haag
tel. 070 – 330 71 11
Website www.notaris.nl

Notaristelefoon
Voor algemene notariële vragen
Ma-vr 9.00 – 14.00 uur
tel. 0900-346 93 93 (€ 0,25 ct. per minuut)
Website www.notaris.nl

ING
Een overlijden melden
tel. 058 234 00 33 (ma-vr 8.00 tot 17.00 u).

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
Hoofdkantoor
Postbus 4910
6411 EJ Heerlen
Bezoekadres: Oude Lindestraat 70, Heerlen
Tel. (Algemeen) 045 – 579 91 11 (werkdagen van 8.00 tot 17.45 uur)
Over uw nabestaandenpensioen:
tel. 045 579 62 65 (ma-vr 8.00 tot 17.30 uur)
Website www.abp.nl

Sociale Verzekeringsbank
Uitvoerder van onder meer de AOW, de Nabestaandenuitkering Anw en de kinderbijslag. De Sociale Verzekeringsbank heeft districtskantoren in diverse plaatsen in Nederland. Kijk voor de adressen op:
Website www.svb.org

2ZW Informatiecentrum
Informatiecentrum op het gebied van zorg, sociale zekerheid, wet- en regelgeving en welzijn.
Postbus 2758
3500 GT Utrecht
Website www.vsv.nl/2zw
e-mail: info@stimulansz.nl

Leger des Heils – ReShare
Inzameling en Hergebruik kleding en goederen
Hoofdbureau ReShare – Oosterhout (NB)
Postadres: Postbus 6083
4900 HB Oosterhout
Bezoekadres: Koopvaardijweg 15
4906 CV Oosterhout
Telefoonnummer: 0900 99 000 99
Faxnummer: 0842 293812
Website www.reshare.nl

Stichting Achter de Regenboog
Voor verliesverwerking met kinderen en jongeren.
Kaaphoorndreef 38
3563 AV Utrecht
tel. 0900 – 233 41 41 (informatie- en advieslijn, ma/di/do/vr 9.00 – 11.00 uur,€ 0,15 ct per minuut)
tel. 030 – 236 82 82 (voor algemene informatie, ma – vr 9.00 – 13.00 uur).
Website www.achterderegenboog.nl
e-mail: info@achterderegenboog.nl

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR)
Kaap Hoorndreef 38
3563 AV Utrecht
tel. 030 – 276 15 00 (informatie- en advieslijn, wo 9.00 tot 12.00 uur, b.g.g. voicemail inspreken s.v.p.)
tel. 030 – 276 15 15 (zakelijk nummer)
Website www.verliesverwerken.nl
Website www.rouwzorg.nl
e-mail: info@verliesverwerken.nl

Vereniging Ouders van een Overleden Kind
Postbus 418
1400 AK Bussum
Landelijk nummer hulptelefoon 0900 – 202 27 23 (€ 0,05 per minuut,
op werkdagen: 9.00 to 12.00 uur, 14.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 22.00 uur)
Website www.vook.nl
e-mail: cka@zeelandnet.nl

Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen
Site van en voor ouders die hun baby door wiegedood hebben verloren. Biedt informatie en steun en organiseert o.a. landelijke contactdagen.
Postbus 10
4060 GA Ophemert
Website www.wiegedood.org

Landelijk Platform Nabestaanden na Zelfdoding
Wil bekendheid geven aan de positie van nabestaanden na zelfdoding en de mogelijkheden voor contact en hulp verbeteren.
p/a Instituut Training en Vorming De Essenburgh
Zuiderzeestraatweg 199
3849 AE Hierden
tel. 0341 – 451 841 (ma – vr 9.00 – 17.00 uur)
Website www.essenburgh.nl
e-mail: training@essenburgh.nl

Zonderouders.nl
Site voor volwassenen en kinderen zonder ouders, met fora en de mogelijkheid je eigen verhaal te plaatsen.
Website www.zonderouders.nl
e-mail: info@zonderouders.nl

Nazorg