Nabestaanden informeren bij overlijden

Wanneer bij een ambassade bekend wordt dat een Nederlander in het buitenland is overleden, informeert de ambassade het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) in Den Haag. Als de nabestaanden nog niet op de hoogte zijn gebracht van het overlijden, vraagt het ministerie aan de Nederlandse politie dit te doen.

BZ doet er alles aan om dat te zorgen dat de familie als eerste op de hoogte is van het overlijden. Helaas is het niet altijd te vermijden dat de media eerder berichten over het sterfgeval.

Nabestaanden beslissen over stoffelijk overschot

De nabestaanden beslissen wat er moet gebeuren met het stoffelijk overschot. Ze hebben de keuze uit 2 mogelijkheden:

  • hun naaste naar Nederland over laten brengen voor een uitvaart;
  • hun naaste in het buitenland begraven.

BZ geeft de wensen van de nabestaanden door aan de ambassade of het consulaat. De ambassade laat weten of de wensen uitvoerbaar zijn. In sommige landen is crematie bijvoorbeeld verboden.


Overlijden in buitenland
Registreren bij lokale autoriteit
Begrafenis in het buitenland
Lichaam naar Nederland overbrengen voor uitvaart
Reisverzekering?
Hulp van de ambassade
Bij ongeval of een misdrijf
Wat zijn de kosten?