Ongeval of misdrijf

Als het overlijden het gevolg is van een ongeval, misdrijf of als er twijfel bestaat over de doodsoorzaak, dan kan de ambassade of het consulaat een kopie opvragen van het medisch rapport, het sectierapport of het politierapport. Hieraan kunnen voor de nabestaanden kosten verbonden zijn.

De ambassade kan een mogelijke misdaad niet zelf onderzoeken, omdat de ambassade zich moet houden aan plaatselijke wetgeving en geen opsporingsbevoegdheid heeft.


Overlijden in buitenland
Registreren bij lokale autoriteit
Nabestaanden informeren bij overlijden
Begrafenis in het buitenland
Lichaam naar Nederland overbrengen voor uitvaart
Reisverzekering?
Hulp van de ambassade
Wat zijn de kosten?