Het uitspreken van de shahadah

Het bekeren tot de islam gebeurt middels het uitspreken van shahadah. Met de shahadah getuig je dat er geen enkele god is die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. Ook getuig je dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. Met het uitspreken van de shahadah treed je de islam binnen. Dit kan, nadat men overtuigd is van het geloven in de zuilen van imaan en de zuilen van islam, zoals wij verderop in dit artikel zullen benadrukken.

Het uitspreken van de shahadah kan door iemand alleen gebeuren, in het gezelschap van andere mensen of bijvoorbeeld in de moskee of bij een islamitische stichting. Hoewel vaak gedacht wordt dat het verplicht is om de shahadah in de moskee of bij een imam uit te spreken, is dit dus niet zo. De shahadah kan ook alleen uitgesproken worden. Wel is het natuurlijk aan te raden om contact te zoeken met moslims die ook bezig zijn met hun geloof en om met hen te spreken over de kennis die je opdoet. Zo kun je ook achterhalen of je goed begrijpt wat je geleerd hebt en natuurlijk kun je ook veel van hen leren (of zelfs aan hen).

 

Begrafenis van bekeerlingen
Het uitspreken van de shahadah
Wanneer moslim worden?