Overlijden in buitenland
Registreren bij lokale autoriteit
Nabestaanden informeren bij overlijden
Begrafenis in het buitenland
Lichaam naar Nederland overbrengen voor uitvaart
Reisverzekering?
Hulp van de ambassade
Bij ongeval of een misdrijf
Wat zijn de kosten?