Wij hebben opgemerkt dat veel mensen die moslim willen worden, dit uitstellen omdat ze denken dat ze niet genoeg weten, kunnen of doen. Veel van hen denken dat ze eerst alles over de islam moeten weten, of ze denken dat ze eerst goed moeten kunnen bidden, een hoofddoek moeten dragen, Arabisch moeten kunnen of iets dergelijks. Maar wij willen benadrukken dat dit niet klopt.

Als je moslim wilt worden, is het natuurlijk belangrijk dat je kennis hebt over een aantal belangrijke basisprincipes binnen de islam. Zo dien je kennis te hebben over de zes zuilen van imaan. Deze zuilen zijn het fundament van de islamitische geloofsleer. Om moslim te worden, dien je te geloven in Allah, Engelen, de geopenbaarde boeken, de gezonden profeten, de Dag des Oordeels en in het lot. Samen worden deze 6 geloofszaken de zes zuilen van imaan genoemd..

Daarnaast is het belangrijk dat je kennis hebt over de vijf zuilen van islam. Deze vijf zuilen van islam omvatten belangrijke verplichtingen binnen de islam en ze vormen samen het fundament van de islam. Om moslim te worden, is het belangrijk dat je kennis hebt over deze verplichtingen en dat je bereid bent om het na te komen (zelfs al ben je daar niet meteen toe in staat).

Behalve dat dit belangrijke zuilen zijn, vormen deze zuilen dus ook de fundamenten van het islamitische geloof. Als je moslim wilt worden, kun je jezelf het beste eerst op deze zuilen richten en hier kennis over opdoen. Als je in al deze zuilen gelooft en er naar wilt handelen, dan is het al voldoende om moslim te worden. Sterker nog: wacht niet langer, want niemand weet wanneer het zijn of haar tijd is om te sterven. Het is beter om zo snel mogelijk tot de islam toe te treden (indien je natuurlijk zeker van bent van je geloof) en dan stap voor stap verder te leren, dan alles doen en weten zonder moslim te zijn.

Nadat de Islam geaccepteerd is zal men volgens de voorschriften het leven doorgaan, totdat de engel des doods zal komen om te ontzielen. De dood is een keiharde feit. Zoals de Islam het voorschrijft dient de ter-aarde-bestelling zo snel als mogelijk plaats te vinden.

Vaak ontstaat er in deze fase een onbegrip bij de niet-moslim familieleden. Er is verdriet, onbegrip en nog eens een feit dat er religieuze voorschriften zijn waar deze familieleden geen kennis van hebben.

Juist in deze fase heeft MoslimUitvaartZorg As-salaam een bijzondere taak te vervullen. Onze professionele uitvaartverzorgers beheersen uitstekend de Nederlandse taal. Alle handelingen worden zorgvuldig gecommuniceerd en uitgelegd naar de niet-moslim familieleden en overige geïnteresseerden. Alle niet-moslim familieleden en geïnteresseerden worden begeleid tijdens en na de Islamitische begrafenis. De vragen worden zorgvuldig beantwoordt en indien nodig kan er kosteloos een afspraak ingepland worden om nadere toelichtingen te geven.

Een belangrijke doelstelling van de Islamitische uitvaartverzorgers van MoslimUitvaartZorg As-salaam is, dat alle genodigden gerespecteerd worden en (daar waar het toegestaan is en mogelijk is) zich betrokken te voelen.

Een belangrijk doelstreven van MoslimUitvaartZorg As-salaam is, dat zij de ruimte geboden krijgen om op hun eigen manier afscheid te nemen en de laatste eer kunnen bewijzen (binnen de eigen gebruiken en de kaders van de religieuze voorschriften).
Begrafenis van bekeerlingen
Het uitspreken van de shahadah
Wanneer moslim worden?