Kan ik als erfgenaam een erfenis aanvaarden of weigeren?

Als erfgenaam kunt u een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen.
Erfenis zuiver aanvaarden

Als u meteen weet dat u de erfenis wilt aanvaarden, kunt u de erfenis zuiver aanvaarden. U kunt hiervoor een verklaring van zuivere aanvaarding afleggen bij de griffie van de rechtbank. Dit hoeft niet. Ook door het opruimen van bezittingen van de overledene en het betalen van zijn openstaande rekeningen, heeft u volgens de wet de erfenis zuiver aanvaard. U heeft recht op alle bezittingen van de overledene. Maar u bent ook aansprakelijk voor alle schulden. Zelfs als die schulden bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen (negatieve nalatenschap). U moet dan met uw eigen vermogen de overgebleven schulden betalen.


Erfenis
Erfenis beneficiair aanvaarden
Erfenis verwerpen
Keuze maken voor aanvaarden of verwerpen