Wilsbeschikking voor de persoonlijke wensen van mijn Islamitische Uitvaart

Deze wensen en aanwijzingen zijn door mij vastgesteld om als leidraad te dienen bij de regeling en uitvoering van mijn Islamitische Uitvaart.

Een persoonlijke wens om de eigen uitvaart te organiseren komst steeds meer voor in de Islamitische gemeenschap. Duidelijkheid, helderheid en vooral zekerheid dat de wensen die geuit zijn, dat die nageleefd worden is hedendaags een belangrijk punt in de organisatie van de uitvaart.
In de Islamitische wilsbeschikking kunt u aangeven wat uw persoonlijke wensen zijn. Zodat iedereen later precies weet hoe uw uitvaart er volgens u moet uitzien, zonder onnodige discussies en onenigheden.

Laat uw familie en vrienden weten dat u een wilsbeschikking heeft. En belangrijk hierin is ook te laten weten waar u deze bewaart, bijvoorbeeld bij uw verzekeringspapieren. Dan weet men later dat u uw wensen heeft vastgelegd en waar deze te vinden zijn.

De wilsbeschikking is geen rechtsgeldig document, maar dient slechts als leidraad voor het regelen van de uitvaart. Wilt u er zeker van zijn dat u uw wensen wel rechtsgeldig vastlegt, dan kunt u deze eigenhandig uitschrijven (niet typen). Vervolgens zet u de datum en uw handtekening eronder. U maakt dan een zogeheten codicil. Ook is het mogelijk uw wensen door de notaris in een testament te laten vastleggen.

Als u uw persoonlijke uitvaartwensen wilt aanpassen, wijzigen of een extra exemplaar wenst, dan kunt u deze via de website van MoslimUitvaartZorg AsSalaam aanvragen of downloaden. Tevens kunt u deze adviseren aan vrienden, familieleden en kennissen.


Digitale wilsbeschikking vastleggen