Premie van de Islamitische Uitvaartverzekering vaststellen

De premie van uw uitvaartverzekering wordt aan de hand van verschillende factoren vastgesteld. De premie hangt sowieso af van:

1. Het verzekerde bedrag
2. De leeftijd van de verzekerde
3. De looptijd van de verzekering

Hoe hoger het verzekerde bedrag van uw uitvaartverzekering is, hoe hoger ook de maandelijkse premie zal zijn.

De premie van een uitvaartverzekering van € 6000,- is voor een 18-jarige echter lager dan voor iemand van pakweg 50 jaar.
De 18 jarige heeft namelijk een kleinere kans om te overlijden en kan daardoor gedurende een langere periode premie betalen.
Ook de looptijd van de verzekering heeft grote invloed.
Wilt u de uitvaartverzekering vóór uw 65e jaar volledig betaald hebben dan zal de premie hoger zijn dan wanneer u de premiebetaling tot uw 85e jaar betaalt.


Informatie verzekering
Islamitische Uitvaartverzekering?
Wat dekt de islamitische Uitvaartverzekering?
Waarom islamitische Uitvaartverzekering?
Administratie- en distributiekosten?
Zwangerschap
Levenloos geboren kindje
Na de bevalling
Premie vaststellen
Uitvaartpolis
Handig voor nabestaanden
Islamitische wilsbeschikking
Stoppen van de Islamitische Uitvaartverzekering
Nog andere vragen?