Checklist Direct na overlijden

Zaken die tijdens de eerste dagen geregeld moeten worden

 1. Waarschuw de huisarts of behandelend arts in verband met een verklaring van overlijden.
  Alleen een arts kan een Verklaring van overlijden afgeven.
  Bij overlijden op reis, bel ook de alarmcentrale van de reisverzekering.
  Bij overlijden na een ongeluk, bel ook de autoverzekering.
 2. Waarschuw MoslimUitvaartZorg AsSalaam op 088 – 786 92 92 (24 uur/ 7 dagen per week)
  Vanaf dit moment neemt MoslimUitvaartZorg AsSalaam de volledige zorg uit handen.
  MoslimUitvaartZorg AsSalaam is binnen 1 uur aanwezig.
 3. Ga na of er wensen zijn vastgelegd
  Vraag naar onder andere:

  • Islamitische wilsbeschikking
  • Testament
  • Codicil
 4. Ga na of de overledene een uitvaartverzekering had.
  Uitvaartverzekeringen kunnen verschillende vormen hebben:
  – Natura (verzekerde dienstverlening)
  – Kapitaalverzekering

  • Andere vormen van financiering zijn:
   • Bank sparen
   • Deposito
 1. Stel de woning veilig
  Schakel gas en elektrische apparatuur uit in verband met brandgevaar. Sluit ramen, deuren e.d. goed af.