Thanatopraxie

Thanatopraxie is een tijdelijke vorm van balseming. Het doel is om de overledene bij een repatriëring tot maximaal tien dagen na het overlijden in goede staat te houden. Dankzij een speciale en uiterst lichte balseming (maar afdoende om binnen de wettelijke regelgevingen te blijven) blijft de overledene gedurende reis er op een natuurlijke manier uitzien.

Dit praktische voordeel helpt de nabestaanden om in het land van aankomst op een waardige manier afscheid te kunnen nemen. Een ander praktisch voordeel is dat er geen koelinstallatie nodig is, gezien het feit dat de overledenen naar warme landen gerepatrieërd worden, waar slechte tot zelfs geen koelvoorzieningen zijn.

Lichte balseming (thanatopraxie) is bedoeld om het lichaam van een overledene tijdelijk (tot tien dagen na het overlijden) in goede staat te houden.

Normale balseming heeft als doel een lichaam juist zo lang mogelijk te bewaren en is alleen toegestaan als het lichaam wordt overgebracht naar het buitenland of wanneer het een lid van het koninklijk huis betreft. Hetgeen VERBODEN is in de Islamitische regelgeving.

Door de lichte balseming worden de bacteriën in het lichaam verdoofd. Maximaal tien dagen na het overlijden is de lichte balseming uitgewerkt en komt het natuurlijke proces alsnog op gang, zoals bij een lichaam dat niet gebalsemd is.

De lichte balseming vindt plaats in het uitvaartcentrum en neemt ongeveer anderhalf tot twee uur in beslag.

Er is in verband met hygiëne geen mogelijkheid bij de balseming aanwezig te zijn.


Balsemen toegestaan?
Balsemen vanuit islamitisch perspectief
Welke mogelijkheden zijn er dan wel?